Patient som avlider under pågående psykiatrisk öppenvårdskontakt, SU 2018-04308

Patient med kontakt med psykiatrisk öppenvårdsmottagning på grund av ett flertal psykiatriska diagnoser. Under pågående behandling utsätts patienten för psykosociala påfrestningar och isolerar sig allt mer. Hittas avliden, dödsorsaken ännu inte är fastställd.

Patienten hade under vårdtiden (totalt 255 dagar) haft två fysiska besök på mottagningen, resterande uppföljningar skedde på telefon.

Diarienummer SU 2018-04308


Senast uppdaterad: 2018-09-07 12:20