Patient vaknar ej efter operation, SU 2018-04393

Patient som tidigare njurtransplanterats och var hjärt- och njursjuk samt hade förmaksflimmer. Patienten genomgick en kärloperation på vänster arm och sövdes på sedvanligt sätt. Kärlet opererades framgångsrikt, men när patienten skulle väckas vaknade patienten inte och när datortomografi av hjärnan gjordes visade det sig att patienten hade multipla, nytillkomna infarkter i hjärnan. Patienten hade en uttalad hjärnskada och avled till följd av detta. Patienten hade under operationen vid några tillfällen haft lågt blodtryck.

Diarienummer SU 2018-04393


Senast uppdaterad: 2018-10-17 13:58