Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Pneumothorax hos barn på grund av felkopplad inhalationsutrustning, SU 2019-01043

Ett litet barn skulle genomgå en operation som krävde full narkos. Efter nedsövning och intubation uppfattades barnet som reaktiv i luftvägarna varför man gav en dos kortison. Man förberedde för inhalation av luftrörsvidgande läkemedel inför väckningen. För detta användes en inhalationsutrustning (Aeroneb). Personalen hade svårigheter att koppla denna till anestesislangarna och istället kopplades utrustningen till externt tillförd syrgas med fem liters flöde per minut. Detta var inte enligt gällande bruksanvisning. Barnet fick snabbt tecken på påverkad cirkulation och dålig syresättning. Så fort man kopplade isär vid tuben normaliserades hjärtfrekvens och syresättning. Man såg misstaget och misstänkte kollaps av en lunga (pneumothorax) på grund av det höga flödet, vilket bekräftades med akut ultraljud och röntgen. Man satte ett thoraxdrän för behandling och flyttade barnet till intensivvårdsavdelning för initial övervakning. Barnet var väl smärtlindrat och stabilt i vitala parametrar. Efter några timmar kunde barnet flyttas till vanlig vårdavdelning. Två dagar senare, när lungan var återställd, kunde dränet tas bort i ny narkos som genomfördes utan problem. Följande dag fick barnet åka hem med planerad uppföljning av sin operation och med anledning av pneumothoraxen.

Diarienummer SU 2019-01043


Senast uppdaterad: 2019-06-19 09:06