Sidoförväxling i samband med ögonoperation, SU 2017-05432

Patient med nedsatt syn vänster öga inkommer för operation. I operationschecklistan saknas dock information om vilket öga som ska opereras. Patienten tillfrågas och anger höger öga, vilket inte kontrolleras i patientjournalen. Patienten opererades således felaktigt i höger öga. Patienten har dock inte fått nedsatt synförmåga i höger öga på grund av ingreppet.

SU 2017-05432

 


Senast uppdaterad: 2018-05-28 12:48