Spridning av MRSA mellan patienter på neonatalavdelning, SU 2018-05003

Under en månads tid identifierades fyra patienter på neonatalavdelningen, varav ett tvillingpar, som hade positiva screeningodlingar för meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA). Samtliga barn hade samma ganska ovanliga stam av bakterien kallad t2302. Man kunde identifiera ett kliniskt epidemiologiskt samband mellan tvillingparet och ett av de andra barnen som hade vårdats i samma övervakningsrum. Det fjärde barnet förmodas utgöra primärfallet då det hade vårdats tidigare än de övriga och inte befann sig på vårdavdelningen samtidigt med dessa. Detta barn vårdades ensamt på ett övervakningsrum i två dygn och skrevs sedan hem. Barnet återkom och vårdades då på ett enskilt föräldrarum.

Diarienummer SU 2018-05003


Senast uppdaterad: 2018-10-18 14:51