Suicid efter många års stabil psykisk ohälsa, SU 2017-04695

En patient har flera års anamnes på psykisk ohälsa med alkoholberoende, depression, självskadebeteende och suicidförsök med blandintoxikation. Patienten har regelbundet samtalsterapi hos kurator och läkarkontakt, inklusive läkemedelsbehandling mot depression och alkoholberoende. En vecka efter sista besöket på mottagningen suiciderar patienten.

Diarienummer: SU 2017-04695


Senast uppdaterad: 2018-05-28 13:03