Suicid efter oplanerad utskrivning på egen begäran, SU 2017-03878

Patient med bipolär sjukdom och personlighetsproblematik med flertal impulsiva suicidförsök i anamnesen.

Nu vårdad 18 dygn i heldygnsvård på grund av ökad ångest och nedstämdhet. Patienten skriver ut sig på egen begäran och påträffas senare död i bostaden.

Diarienummer: SU 2017-03878


Senast uppdaterad: 2018-05-28 13:07