Suicidförsök efter möjlig intoxikation, SU 2017-04348

En patient med långvarig missbruksproblematik och känd inom beroendevården inkommer med polis efter att ha betett sig avvikande på stan. Patienten förefaller påverkad av okänd substans.

Psykiatrisk undersökning ger inga belägg för suicidtankar och patienten önskar gå hem till närstående, vilket sker. Nästa dag inkommer patienten akut efter att ha hoppat från bro.

Diarienummer: SU 2017-04348


Senast uppdaterad: 2018-05-28 13:02