Synfältsbortfall efter genomförd operation, SU 2018-04924

Patient som opererades för tumör i bakre skallgropen. Opereras komplikationsfritt men i efterförloppet drabbas patienten av ischemisk stroke med synfältsbortfall åt höger. Patienten informerar personal om sina symptom men ingen utredning initieras och det dokumenteras inte i läkarens daganteckning eller slutanteckning. Då patienten genomgått operation av tumör i hjärnan hade det inte kunnat utföras trombolys eller trombektomi.

Diarienummer SU 2018-04924


Senast uppdaterad: 2018-12-20 12:45