Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Utebliven fallriskprevention hos patient som föll på vårdavdelningen och ledde till blödningar i hjärnhinnorna, SU 2019-02196

Patient som inkom efter att ha fallit i hemmet. Patienten hade vätskebrist och var undernärd. Riskbedömning på vårdavdelningen visade ökad fallrisk, men någon plan för att förebygga fall upprättades inte.

Patienten föll på vårdavdelningen med skada på huvudet. Datortomografi visade flertal blödningar i hjärnhinnorna (subarachnoidala blödningar) som inte bedömdes kunna åtgärdas neurokirurgiskt. Patienten hade samtidigt lunginflammation (så kallat aspirationspneumoni) och avled. Patienten fick en vårdskada i samband med fallet som det fanns betydande möjligheter att förhindra. Patienten hade samtidigt en allvarlig lunginflammation som bedöms vara den huvudsakliga bidragande orsak till att patienten avled. Man kan inte utesluta att blödningarna som uppstod vid fallet också kan ha bidragit till utgången. Vårdskadan som uppkom bedöms dock inte som allvarlig i detta fall, även om händelsen kunde medfört allvarlig vårdskada.

Diarienummer SU 2019-02196


Senast uppdaterad: 2019-06-20 11:18