Uteblivet återbesök medförde avancerad prostatacancer, SU 2017-05678

2018-02-21

Patient som genomgick en radikal prostataoperation på grund av högrisk prostatacancer. PSA skulle följas var tredje månad vilket också gjordes i början, men sedan kallades patienten inte av oförklarlig anledning. Då patienten kallades åtta månader senare hade han en avancerad prostatacancer.

Diarienr SU 2017-05678


Senast uppdaterad: 2018-05-28 12:45