Lex Maria SU 2017-05669

Försenat återbesök efter operation av förträngning av urinröret

Patient som opererats för en förträngning av urinröret och som efter operation skulle kallas för att kontrollera urinflöde för att utesluta förträngning av urinröret. Patienten kallades dock inte, och tio månader senare hörde han själv av sig då han hade stora vattenkastningsbesvär. Patienten fick då ett återbesök en månad senare varvid man noterade en kraftig urinstämma samt lågt och långsamt urinflöde. Patienten fick dessutom nedsatt njurfunktion till följd av detta. Patienten behövde därefter tappa sin urin själv men efter en operation några månader senare hade hans tillstånd förbättrats.

Diarienr SU 2017-05669

Expeditionen för patientärenden