Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Planerar du att besöka Sahlgrenska Universitetssjukhuset?

Om du har en avtalad tid och har symtom på luftvägsinfektion eller feber kontakta snarast avdelningen/mottagningen direkt eller via växel på 031-342 10 00. 

För närstående råder besöksförbud på samtliga mottagningar och vårdavdelningar endast med undantag för vårdnadshavare och ledsagare. Detta förutsatt att medföljaren inte har luftvägssymtom eller feber.

Läs mer här

Desinfektorer - anskaffning

Sedan januari 2008 finns ett samplaneringsområde för smittreningsutrustning inom SU som bland annat omfattar spol- och diskdesinfektorer samt torkskåp. Syftet är att se till att sjukhuset kontinuerligt upprustas inom detta utrustningsområde.

Grunden för ersättningsinvesteringar kommer att vara ett register för all smittreningsutrustning som uppdateras av Västfastigheter i samband med det årliga förebyggande underhållet och eventuella reparationsinsatser.

Flödet i anskaffningsprocessen

  • När Samplaneringsgruppen utifrån Västfastigheters register och verksamhetens äskanden sammanställt lista över vilka investeringar som behöver göras skickas besked därom ut till områdeschefer/verksamhetschefer för godkännande.
  • Vårdenhetschef eller motsvarande hämtar beställningsunderlag samt eventuellt checklista. Vid behov kontaktas Vårdhygien för diskussion och ställningstagande till lämplig maskintyp, storlek (kapacitet) samt eventuella tillbehör baserat på nuvarande och eventuella framtida behov. Om checklista används fylls den i under minst en vecka. Följande uppgifter ska fyllas i:
    a/ godstyp, b/ mängden gods, c/ hur ofta maskinen används.
  • Val av maskinmodell sker med hjälp av information på Marknadsplatsen.
  • Leverantörerna kontaktas för bokning av besök och diskussion om eventuella behov av insatser och tillbehör samt lämnar kostnadsförslag.
  • Västfastigheter kontaktas angående anslutningar till avdelningens/enhetens vatten- och avloppssystem. Västfastigheter gör också en bedömning av hur stort utrymme som krävs för den aktuella maskinen och lämnar ett kostnadsförslag på installationen.
  • I samband med beställning av spol- och diskdesinfektorer ska även beställning av validering göras separat för varje ny maskin.
  • Diskdesinfektor beställs alltid med torkfunktion.
  • Kostnadsförslag, ifyllt beställningsunderlag och rekvisition skickas till verksamhetschefen för godkännande och underskrift.

När verksamhetschefen signerat rekvisitionen skickas den till ansvarig strateg på Resursplaneringsenheten, SU/Sahlgrenska, för vidare befordran till Koncerninköp, som lägger beställningen.

Beställningsunderlag

Checklista

Marknadsplatsen

 

 


Senast uppdaterad: 2019-10-30 14:43