Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

11. Avfallshantering

Avfall som uppkommer inom vården ska precis som annat avfall förpackas så att hanteringen i senare led inte kan förorsaka skador på personal och miljö. För att minska riskerna för smittspridning till dem som hanterar avfall indelas avfallet i konventionellt avfall (hushållsavfall) och farligt avfall.

Konventionellt avfall

Det mesta av det avfall som förekommer inom vården är konventionellt avfall. Det är t ex:

 • Blöjor
 • Använda förband
 • Tomma blodpåsar
 • Tomma urinuppsamlingspåsar
 • Tomma behållare för infusionsvätska

Gör så här:

 • Lägg avfallet direkt i en avfallspåse av plast
 • Knyt ihop noggrant.
 • Lägg påsen i en för ändamålet avsedd avfallssäck för hushållsavfall.
 • Avfallssäckar förvaras i sköljrum, soprum eller annan uppsamlingsplats.

Följ alltid lokala anvisningar om hur avfallet skall sorteras, förpackas och förvaras.

Farligt avfall

Hit räknas:

 • Smittförande avfall
 • Skärande/stickande avfall
 • Kasserade läkemedel (tas om hand enligt särskilda rutiner)

Beträffande märkning, förvaring, uppsamlingsplats och transport av farligt avfall - följ lokala anvisningar.

Smittförande avfall
Med smittförande avfall inom kommunal vård avses:

 • Skärande/stickande avfall som varit i kontakt med kroppsvätskor
 • Kraftigt nedblodat/förorenat material från vårdtagare

Skärande/stickande avfall
Detta avfall skall läggas i godkänd punktionssäker behållare (kanylburk) som skyddar mot skär- och stickskador. Behållaren ska vara märkt med text och symbol i svart på gul botten:

 • Skärande/stickande, smittförande avfall
 • Symbol för biologisk fara (triangelform med svart bård)

OBS!

 • Ha alltid kanylburken nära till hands när du t ex ger en injektion
 • Lägg använd kanyl direkt i kanylburken utan att först sätta tillbaka hylsan
 • Fyll aldrig burken mer än till 2/3. Sätt på locket.
 • Ta hand om kanylburken enligt lokala anvisningar

Hemsjukvård

I hemsjukvård kan en punktionssäker behållare medföras till flera vårdtagare under en dag. Behållaren återförs till ordinarie arbetsplats eller till särskilt uppsamlingsställe vid arbetsdagens slut. Enskild vårdtagare kan även ha en egen behållare som förvaras i eget boende. Den som får injektionsläkemedel från apotek som egenvård får också hämta en punktionssäker behållare som lämnas på apoteket när den är fylld i utbyte mot en tom.

 


Senast uppdaterad: 2018-07-02 15:30