Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Planerar du att besöka Sahlgrenska Universitetssjukhuset?

Om du har en avtalad tid och har symtom på luftvägsinfektion eller feber kontakta snarast avdelningen/mottagningen direkt eller via växel på 031-342 10 00. 

För närstående råder besöksförbud på samtliga mottagningar och vårdavdelningar endast med undantag för vårdnadshavare och ledsagare. Detta förutsatt att medföljaren inte har luftvägssymtom eller feber.

Läs mer här

12. Livsmedelshygien

Bakterier, virus och andra mikroorganismer kan spridas via maten. Inom vård och omsorg finns stor risk för smittspridning via personalens händer och kläder, eftersom personalen växlar mellan vårdarbete och mathantering. Om man tillagar mat, förvarar eller lägger upp livsmedel, serverar eller överlämnar livsmedel för förtäring på enheten gäller livsmedelslagstiftningens och EU:s regelverk. Detta innebär att tillsynsmyndigheten (miljökontoret i respektive kommun) ställer speciella krav på lokal, arbetsytor, utrustning, kylar, diskmaskin och egenkontroll. Dessutom skall personalen få instruktioner om samt utbildning i livsmedelshygien i rimlig proportion till det arbete som utförs.

Personalhygieniska åtgärder

 • Tvätta och desinfektera händerna före all livsmedelshantering.
 • Använd  exempelvis köksförkläde.
 • Vid symtom som diarré, kräkningar, halsont eller hudinfektioner på händerna är det inte tillåtet att arbeta med oförpackade livsmedel.
 • Bär ej armbandsur, ringar eller smycken vid livsmedelshantering och håll naglarna kortklippta, rena och fria från nagellack. 
 • Eftersträva att så få som möjligt hanterar maten

Tillagning och hantering

 • De flesta bakterier/virus dör vid ordentlig upphettning. Mat som återuppvärms skall värmas till en kärntemperatur av 70°C i minst två minuter.
 • Kyl snabbt ned tillagad mat. Detta minskar risken för bakterietillväxt.
 • Skölj frukt och grönsaker noga.
 • Använd inte samma skärbräda och kniv till rått kött och grönsaker.
 • Använd alltid rena redskap.
 • Håll rent på arbetsbänken.
 • Varmhållning av mat ska ske vid minst +60°C under högst 2 timmar.
 • Ta fram så mycket pålägg som beräknas gå åt och spara aldrig mat som varit framme på bordet.

Förvaring av livsmedel

Bakterier växer till i temperaturintervallet +8°C till +60°C men risken för bakterietillväxt är störst mellan +20°C och +40°C.

 • Förvara mat som skall vara kall i kylskåp (+4°C - +8°C) eller vid den temperatur som står på förpackningen. Ta inte fram mer mat än vad som går åt.
 • Använd termometer till kylskåpet.
 • Låt inte livsmedel som skall förvaras kallt stå så länge i rumstemperatur att temperaturen i livsmedlet stiger. Använd till exempel kylbricka vid servering.

Livsmedelsverket


Senast uppdaterad: 2018-07-02 15:29