Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Planerar du att besöka Sahlgrenska Universitetssjukhuset?

Om du har en avtalad tid och har symtom på luftvägsinfektion eller feber kontakta snarast avdelningen/mottagningen direkt eller via växel på 031-342 10 00. 

För närstående råder besöksförbud på samtliga mottagningar och vårdavdelningar endast med undantag för vårdnadshavare och ledsagare. Detta förutsatt att medföljaren inte har luftvägssymtom eller feber.

Läs mer här

13. Enteral nutrition (sondmatning)

För att undvika bakteriekontamination av sondmat krävs strikta hygienrutiner. Vid ihopkoppling och all hantering finns risk att förorena näringslösning och system vilket kan medföra tillväxt av bakterier i näringslösningen. Tillväxt av bakterier sker snabbare i näringslösningar än i de flesta intravenösa lösningar. Det finns olika typer av sonder: nasogastrisk sond, Witzelfistel, PEG och knapp.

OBS! Arbeta alltid med spritdesinfekterade händer vid ihopkoppling och övrig hantering av sondmat för att förhindra bakteriekontamination av näringslösningen.

Sondnäring

Det finns både sterila och icke sterila näringslösningar.

Sterila produkter

Fabrikstillverkad näringslösning i ursprunglig påse, flaska eller motsvarande är sterila. Hantering av påse är enklast. Flaskor som öppnas (skruvlock, kapsyl) kan lätt förorenas. Produkterna förvaras enligt tillverkarens anvisningar.

  • Oöppnad förpackning kan förvaras i rumstemperatur.
  • Öppnad flaska/burk eller motsvarande ska förvaras i kylskåp mellan matningarna och användas inom den tid som anges enligt tillverkarens anvisningar.
  • Vid kontinuerlig tillförsel är "hängtiden" max 24 timmar.

Icke sterila produkter

  • Produkter i pulverform som blandas med vatten
  • Steril produkt som hälls över i annan behållare.

Produkterna förvaras enligt tillverkarens anvisningar. Tillförsel av icke sterila produkter skall vara avslutad inom 4 timmar efter beredning. Aggregatet kasseras.

Skötsel av aggregat, behållare, sondsprutor och matningsslang

Dessa är medicintekniska produkter och kan vara för flergångs-/engångsbruk. Engångsprodukter skall inte återanvändas. Tillverkarens ansvar upphör om en engångsprodukt återanvänds.

Aggregat

  • Vid intermittent tillförsel byts aggregatet efter varje matningstillfälle
  • Vid kontinuerlig tillförsel byts aggregat minst en gång per dygn. Ny vällingpåse - nytt aggregat.

Behållare till icke steril produkt
Engångs- eller flergångsbehållare kan användas för icke steril produkt. Flergångsbehållare rengörs efter varje matningstillfälle enligt tillverkarens anvisningar eller körs i diskdesinfektor/hushållsdiskmaskin. Kasseras vid missfärgning eller vid bristande funktion.

Sondsprutor
Engångs- eller flergångsspruta kan användas. Flergångs sondspruta rengörs enligt tillverkarens rekommendationer. Förvaras torrt och dammfritt. Den kasseras när den blivit trög, otät, repig eller missfärgad.

Matningsslang till knapp
Matningsslangen (adaptern) skall användas enligt tillverkarens rekommendationer.

Läkemedel
För läkemedelstillförsel används engångsspruta som kasseras efter användningen.

PEG/Knapp/Gastrotub
Huden runt PEG/knapp/gastrotub koloniseras lätt med bakterier om huden inte är hel.

  • Rengör stomiområdet dagligen med tvål och vatten
  • Torka huden eller låt den lufttorka ordentligt.

Om huden runt PEG ser irriterad/infekterad ut kan den tvättas med Hibiscrub var 6:e dag. Håll torrt. Inget förband!

Munvård
OBS! Vårdtagaren behöver hjälp med munhygien vid flera tillfällen dagligen.


Senast uppdaterad: 2018-07-02 15:29