Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Planerar du att besöka Sahlgrenska Universitetssjukhuset?

Om du har en avtalad tid och har symtom på luftvägsinfektion eller feber kontakta snarast avdelningen/mottagningen direkt eller via växel på 031-342 10 00. 

För närstående råder besöksförbud på samtliga mottagningar och vårdavdelningar endast med undantag för vårdnadshavare och ledsagare. Detta förutsatt att medföljaren inte har luftvägssymtom eller feber.

Läs mer här

15. Blodburen smitta

Med blodburen smitta menar man smitta med olika mikroorganismer som via blod, blodtillblandade kroppsvätskor och/eller blodprodukter överförs från en person till en annan.

Omedelbara åtgärder vid tillbud

Vid stick- och skärskada och vid blodstänk på slemhinna eller skadad hud

Desinfektera snarast med 70% sprit. Använd vad som finns snabbast tillgängligt t ex handsprit, ytdesinfektionsmedel, klorhexidinsprit.

Vid stänk i ögon

Skölj med rikliga mängder vatten eller isoton koksaltlösning. Tag ut ev kontaktlinser. Skölj igen.

 1. Rapportera omedelbart till ansvarig arbetsledare.
 2. För bedömning av vidare åtgärder kontakta inom 24 timmar Infektionsmottagningen SU/Östra, telefon 031-3434282. När mottagningen är stängd, sök jourhavande läkare Infektion/Östra via 031-342 10 00.
 3. Skriv arbetsskadeanmälan tillsammans med arbetsledare och skyddsombud.

Se även respektive kommuns/stadsdels rutin för handläggning av stick- och skärskador.

Blodburen smitta

Med blodburen smitta menar man smitta med olika mikroorganismer som via blod, blodtillblandade kroppsvätskor och/eller blodprodukter överförs från en person till en annan. Exempel på blodburen smitta är hepatit B, hepatit C och HIV.

Allt blod skall betraktas som om det vore smittsamt på grund av följande:

 • Vårdtagare kan vara smittbärare utan symtom.
 • Alla vårdtagare provtas inte rutinmässigt för hepatit B, C och HIV etc.
 • Flera "nya" smittämnen som sprids via blod har upptäckts under de senaste åren.

Därför måste vi skydda oss vid all blodhantering, arbeta efter basala hygienrutiner och undvika stick- och skärskador. Blodburen smitta överförs inte vid vanliga sociala kontakter.

Risk

Stick- och skärskador utgör den största risken för överföring av blodburen smitta i vården. Med goda arbetsrutiner är risken för blodburen smitta mycket liten.

Smittöverföringsvägar

 • Stick- eller skärskada från ett blodförorenat föremål. Observera att föroreningen inte alltid är synlig för blotta ögat.
 • Blod på skadad hud exempelvis vid eksem, öppet sår eller slemhinnor (mun, näsa, ögon).

Förebyggande åtgärder

Tillämpa alltid basala hygienrutiner vid all kontakt med blod och kroppsvätskor.

 • Arbeta så att stick- och skärskador undviks. Använd befintliga hjälpmedel (säkerhetsprodukter)
 • Använd alltid handskar vid risk för blodkontakt
 • Använd visir alternativt munskydd + skyddsglasögon vid risk för stänk
 • Lägg förband (plåster eller annat) även på mindre sår

Avfall

Förpacka blodigt material i plastpåse som knyts ihop och kastas som vanligt hushållsavfall om inget annat anges (se avsnitt om Avfallshantering).

Skärande/stickande material

Läggs i punktionssäker, transportsäker behållare avsedd för skärande stickande material, som endast skall fyllas till två tredjedelar.

Tvätt

Kraftigt förorenad tvätt tvättas separat (se avsnitt om Tvätthantering).

Porslin och bestick

Diskas som vanligt.

Rengöring och desinfektion

Förorenade ytor punktdesinfekteras med alkoholbaserat desinfektionsmedel. Mindre spill med ytdesinfektionsmedel, t ex Ytdesinfektion 70. Större spill med till exempel Virkon 1 % (se även avsnitt om Rengöring och desinfektion). Efter punktdesinfektion används vanligt rengöringsmedel vid städning.

Åtgärder när stick- eller skärskada inträffat (folder)

Länk till avsnitt 11 -Avfallshantering

Länk till avsnitt 10 - Tvätthantering

Länk till avsnitt 5 - Rengöring och desinfektion


Senast uppdaterad: 2018-07-02 15:28