Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Planerar du att besöka Sahlgrenska Universitetssjukhuset?

Om du har en avtalad tid och har symtom på luftvägsinfektion eller feber kontakta snarast avdelningen/mottagningen direkt eller via växel på 031-342 10 00. 

För närstående råder besöksförbud på samtliga mottagningar och vårdavdelningar endast med undantag för vårdnadshavare och ledsagare. Detta förutsatt att medföljaren inte har luftvägssymtom eller feber.

Munskydd ska användas av dig och eventuell medföljare som ska besöka sjukhuset.

Läs mer här.

16. Resistenta bakterier

Resistenta bakterier (MRB) är motståndskraftiga mot flertalet antibiotika.

Följande bakteriefynd är exempel på MRB:

  • MRSA (Methicillin Resistenta Staphylococcus Aureus)
  • VRE (Vancomycin Resistenta Enterokocker)
  • ESBL (Extended Spectrum Beta-Lactamase)
  • Multiresistenta Gramnegativa stavar tex. E. coli, Enterobacter, Klebsiella, Acinetobacter, Stenotrophomonas och Pseudomonas.

Multiresistenta bakterier blir allt vanligare och förekommer framförallt i länder utanför Norden, främst i vårdmiljöer.

Bakterierna i sig är inte mer sjukdomsframkallande än andra, men när en infektion uppstår kan den vara svårbehandlad.

MRB kan spridas inom och mellan vårdmiljöer.

Vårdtagare som vårdats utomlands eller i region med känt MRSA-problem ska provtas för att påvisa bärarskap av MRSA. Kontakta hygiensjuksköterskan för information. Detsamma gäller också personal som vårdats eller arbetat utomlands.

OBS!

Grundläggande i kampen mot MRB är väl fungerande basala hygienrutiner.

Tidig upptäckt av MRB och snabba förebyggande åtgärder är avgörande för att kunna förhindra och begränsa spridning!

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) skall alltid informeras vid förekomst av MRB!

Handlingsprogram för mulitresistenta bakterier inom kommunal hälso- och sjukvård, primärvård samt omsorg i Västra Götaland finns tillgängligt via Smittskyddsenhetens webbplats -se Handlingsprogram för multiresistenta bakterier (MRB) inom kommunal hälso- och sjukvård, omsorg och primärvård i Västra Götaland.

Basala hygienrutiner

Mer om MRSA, ESBL, ESBLCARBA OCH VRE

Multiresistenta bakterier

Handlingsprogram för multiresistenta bakterier (MRB) inom kommunal hälso- och sjukvård, omsorg och primärvård i Västra Götaland

MRSA-information till patienter och närstående

ESBL

Patientbroschyr om ESBL 

ESBLCARBA

Vårdtagare med bärarskap av ESBLCARBA-bildande bakterier i särskilt boende

VRE

Meddelande till mottagande enhet vid inläggning

Kunskapsunderlag om VRE

Information om VRE till patienter


Senast uppdaterad: 2018-04-11 14:32