Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Planerar du att besöka Sahlgrenska Universitetssjukhuset?

Om du har en avtalad tid och har symtom på luftvägsinfektion eller feber kontakta snarast avdelningen/mottagningen direkt eller via växel på 031-342 10 00. 

För närstående råder besöksförbud på samtliga mottagningar och vårdavdelningar endast med undantag för vårdnadshavare och ledsagare. Detta förutsatt att medföljaren inte har luftvägssymtom eller feber.

Läs mer här

17. Smittsam tuberkulos

Vård av vårdtagare med misstänkt smittsam lungtuberkulos

Smittsam tuberkulos

Vård av vårdtagare med misstänkt smittsam tuberkulos

Detta är en tilläggsrutin till Vårdhandbokens mer omfattande information se nedan Vårdhandboken- tuberkulos

Bakgrund

Tuberkulos kan smitta genom inandning av bakterier som svävar i luften i närheten av en hostande person med aktiv tuberkulos. Tidigare BCG-vaccination ger inget säkert skydd. Vårdtagare som har tuberkulos i luftvägarna och hosta ska i väntan på utredningssvar bedömas som smittsam och vårdas därefter. Vårdtagare med tuberkulos på annat ställe än lunga, bronker och struphuvud (larynx) är inte smittsam. Det är alltid behandlande läkare som avgör smittsamheten. Vid behov av inneliggande vård flyttas vårdtagaren till avdelning på lungmedicin eller infektionsklinik. Smittspridning sker inte via ytor och föremål.

Tuberkulos lyder under smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom.

Vårdrutiner

När behandlande läkare tagit ställning till att smittrisk finns, gäller följande rutiner:

Arbeta alltid efter basala hygienrutiner.

  • Vårdtagaren ska placeras på eget rum med stängd dörr.
  • FFP3-klassat andningsskydd ska användas av all personal som vistas i rummet. Andningsskyddet ska sluta tätt över kinder, haka och näsa (se tillverkarens instruktioner). Andningsskyddet är engångs.
  • Punktdesinfektion utförs alltid vid spill av kroppsvätskor. Det ska torkas upp direkt med alkoholbaserat desinfektionsmedel med tensid (rengörande effekt).
  • Under förutsättning att punktdesinfektion utförts städas golv och övriga ytor med rengöringsmedel och vatten.
  • Tvätt och avfall hanteras som vanligt, d v s mängden förorening avgör hanteringen.

Tuberkulos - Vårdhandbok

Basala hygienrutiner 

Smittsam tuberkulos - Kommunal rutin 


Senast uppdaterad: 2019-08-20 14:54