18. Skabb och huvudlöss

Skabb

Information från Vårdhandboken - översikt om skabb 

Information från Vårdhandboken - behandling av skabb

Information från Vårdhandboken - referenser skabb

Regional rekommendation och vägledning vid utbrott av skabb på Särskilt boende (äldre- och gruppboende)

Checklista - Viktiga åtgärder att tänka på vid behandling och hygienåtgärder vid skabb 

Huvudlöss

Information från Vårdhandoken om huvudlöss

Information från Vårdhandboken om referenser och regelverk huvudlöss 

Information från Vårdhandboken om relaterad information huvudlöss

 


Senast uppdaterad: 2018-07-02 15:26