19. Influensa

Länkar till information och rutiner om influensa:

Vårdhygien vid influensa

Vårdhygien vid influensa - tilläggsåtgärder vid utbrott på vårdenhet

Vårdhygien - Loggbok vid influensa (misstänkt eller konstaterad)


Senast uppdaterad: 2018-07-02 15:25