Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Planerar du att besöka Sahlgrenska Universitetssjukhuset?

Om du har en avtalad tid och har symtom på luftvägsinfektion eller feber kontakta snarast avdelningen/mottagningen direkt eller via växel på 031-342 10 00. 

För närstående råder besöksförbud på samtliga mottagningar och vårdavdelningar endast med undantag för vårdnadshavare och ledsagare. Detta förutsatt att medföljaren inte har luftvägssymtom eller feber.

Läs mer här

5. Rengöring och desinfektion

Punktdesinfektion av ytor

Punktdesinfektion är en viktig åtgärd för att förhindra smittspridning. Det är vårdpersonalens ansvar att det utförs:

 •  Omedelbart vid spill av till exempel blod, urin, avföring eller sårsekret eftersom kroppsvätskor och utsöndringar kan innehålla stora mängder smittämnen

Gör så här:

 • Tag rikligt med desinfektionsmedel på en engångsduk/papper och bearbeta den förorenade ytan. När ytan är synligt ren och torr är den desinfekterad.
 • Städning kan sedan utföras som vanligt.

Värmedesinfektion

Föremål och instrument avsedda för flergångsbruk ska rengöras och desinfekteras efter användning. Desinfektion (smittrening) med fuktig värme vid 85-90°C under cirka en minut är den effektivaste, mest ekonomiska och miljövänligaste metoden för att avdöda mikroorganismer och därmed förhindra smittspridning.

Det finns två olika typer av värmedesinfektorer:

 • Spoldesinfektor
 • Diskdesinfektor

Spoldesinfektor

Spoldesinfektorn har utslagsfunktion (jämför toalett) och är konstruerad för renspolning och efterföljande desinfektion av enkelt gods som bäcken, urinflaskor etc. Programtiden är kort (några minuter) och avslutas med att temperaturen går upp till minst 85°C i cirka en minut = desinfektionsfas.

Diskdesinfektor

Diskdesinfektorn saknar utslagsfunktion (jämför hushållsdiskmaskin). Den har en längre arbetstid som är nödvändig för rengöring och smittrening av instrument och annan komplicerad utrustning som t ex slangar och andra rörformiga instrument. Programmet avslutas med en desinfektionsfas där temperaturen går upp till minst 85°C i cirka en minut. Man bör eftersträva att gods och instrument som används för bland annat renrutin ska genomgå process i diskdesinfektor.

Både spol- och diskdesinfektor är avsedda för rengöring och desinfektion av flergångsartiklar som tål den höga temperaturen.

 • Placera godset enligt bruksanvisning.
 • Överlasta aldrig maskinen.
 • Använd godkänt och rätt typ av disk- och torkmedel.
 • Kontrollera alltid att godset är rent och torrt efter varje körning.
 • Textilier och andra porösa material som t ex disktrasor och städmaterial ska inte köras i desinfektorn.

All personal som använder desinfektionsapparater ska ha kunskap om smittrening, skötsel, tillåtna material, korrekt lastning samt att regelbunden tillsyn utförs.

Rengöringskontroll

Kontrollera att godset är rent efter varje körning. Titta och känn! Godset ska vara synligt rent och får inte kännas kladdigt och skrovligt.

Smittreningskontroll

I moderna desinfektorer kontrolleras smittrening automatiskt genom temperatur- och tidsuppmätningar. Vid störd funktion avbryts körningen och panelen felindikerar. Vid fel kontakta tekniker. Maskinen får inte användas förrän felet har åtgärdats.

Förebyggande underhåll skall utföras av tekniker regelbundet minst en gång per åt samt efter ingrepp som påverkar rengörings- eller desinfektionsförmågan.

Dokumentation/Loggbok

Vid varje desinfektor skall finnas en pärm (loggbok) märkt "Kvalitetssäkring av desinfektor". Samla i pärmen:

 • Alla apparathandlingar t ex bruksanvisning, konstruktionspapper
 • Produktinformation om vilka disk- och sköljmedel som används
 • Dokument om service och reparationer
 • Loggboksblad för kontroller (egenkontroll)
  signeringslista - underhåll av spoldesinfektor
  signeringslista - underhåll av diskdesinfektor
 • Namn på ansvarig/a på enheten som ser till att underhåll utförs
 • Telefonnummer och namn på dem som ansvarar för förebyggande underhåll och leverantör
 • Vidtagna åtgärder vid ev avvikelser

Kontroll av spoldesinfektor

Kontrollera att spolmunstyckena lätt kan snurra. OBS! Snurra inte på spoldysorna av modell Växjö S 315 och S 415, då de kan gå sönder, dysornas spolhål är rena och inte igensatta, rimlig mängd diskmedel gått åt (sätt streck på dunken), avloppet är fritt och eventuella galler/nät är rengjorda. Datera och signera utförd kontroll på loggbladet och spara i pärmen.

Kontroll av diskdesinfektor

 Kontrollera att diskarmarna kan snurra, spolhålen på diskarmarna är rena på över- och undersida, rimlig mängd disk- och sköljmedel gått åt (sätt streck på dunken), inga föremål fallit ner på bottengrovsilen och är fri från skräp. Tag vid behov ut och rensa den.Datera och signera utförd kontroll på loggbladet spara i pärmen.

Kemisk desinfektion av föremål

Används då föremål inte tål värme. Kemiska desinfektionsmedel skall vara avsett för ytor och/eller instrument. Handdesinfektionsmedel skall inte användas (innehåller återfettande komponent).

Rutin spol- och diskdesinfektion kommun

Signeringslista - Underhåll av spoldesinfektor

Signeringslista - Underhåll av diskdesinfektor

Rengöring och desinfektion av hjälpmedel - Vårdhandboken


Senast uppdaterad: 2018-07-02 15:32