Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

7. Skötsel av urinkateter

Tillämpa alltid basala hygienrutiner vid kateterskötsel!

Riskerna för en urinvägsinfektion ökar betydligt när man har en kvarliggande urinvägskateter (KAD). Det är därför extra viktigt med hygienen.

Kateterisering

Inläggning, typ av kateter och behandlingstid skall ordineras av läkare och dokumenteras i omvårdnadsjournal. Den patientansvarige läkaren ordinerar om ren eller steril metod skall användas.

Urinuppsamlingssystem

Slutet system består av urinuppsamlingspåse med bottenventil. Påsen töms utan att anslutningen mellan kateter och påsens slang bryts. Påsen byts minst en gång i veckan, vid kateterbyte samt vid behov. Märk påsen med dagens datum vid byte. På natten kan en icke tömbar påse med lång slang kopplas till den tömbara, den icke tömbara påsen kastas när den kopplats bort.

Halvöppet system har en ej tömbar påse. Påsen byts när den är full eller vid behov.

Spolning av urinkateter/blåssköljning

Sker endast efter läkarordination och med ordinerad spolvätska. Används flergångsspruta för spolning måste den desinfekteras efter varje användning. Byt till ny urinuppsamlingspåse efter spolning.

Provtagning från urinkateter – urinodling

Desinfektera händerna före provtagning från urinkateter.

  • Stäng av urinkatetern i ½-1 timma.
  • Desinfektera kateterslangen och ta provet med spruta och en fin kanyl.
  • Stick i kateterslangen nedanför förgreningsstället: 1-2 ml räcker. 

Silikonkateter kan man eventuellt inte sticka i, läckage kan uppstå. Kontrollera med tillverkaren.

Tag aldrig prov från urinuppsamlingspåse!

Skicka provet snarast. Förvara provet i kylskåp i väntan på transport.

Se provtagningsanvisningar från respektive bakteriologiskt laboratorium.


Senast uppdaterad: 2018-07-02 15:31