Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Planerar du att besöka Sahlgrenska Universitetssjukhuset?

Om du har en avtalad tid och har symtom på luftvägsinfektion eller feber kontakta snarast avdelningen/mottagningen direkt eller via växel på 031-342 10 00. 

För närstående råder besöksförbud på samtliga mottagningar och vårdavdelningar endast med undantag för vårdnadshavare och ledsagare. Detta förutsatt att medföljaren inte har luftvägssymtom eller feber.

Läs mer här

8. CVK, PVK, Port a Cath

Vid all hantering och skötsel av insticksställen ska basala hygienrutiner tillämpas! Arbeta aseptiskt!

Varje kvarliggande kateter i blodbanan utgör en möjlig inkörsport för mikroorganismer som kan ge upphov till infektioner. Därför skall en sådan kateter ligga så kort tid som möjligt. Huddesinfektionen är en viktig faktor för att förhindra kateterrelaterad infektion.

Möjliga infartsvägar för mikroorganismer

 • Huden runt insticksstället
  Mikroorganismer från huden runt insticksstället kan vandra längs kateterns utsida (vanligast) och ge upphov till lokal infektion och/eller infektion i blodbanan.
 • Kontaminerade kopplingar och infartsvägar
  Mikroorganismer från vårdtagarens hud och/eller personalens händer kan förorena kopplingar och kranar. Dessa mikroorganismer kan sedan vandra längs kateterns insida och spridas till blodet.
 • Kontaminerade infusionslösningar
  Mindre vanligt men dock möjligt är att infusioner kan förorenas vid beredning.
 • Hematogen spridning
  Spridning med blodet från annat infektionsfokus i kroppen till katetern.

Följande rutiner syftar till att förhindra kontamination och tillväxt av bakterier vid inläggning av perifer venkateter, skötsel av intravenösa infartsvägar och intravenösa injektioner.

Trevägskranar, injektionsventiler och proppar

När systemet bryts, exempelvis vid avlägsnande/byte av infusionsaggregat eller proppar, hantering av trevägskranar etc, använd en kompress/celltork indränkt med klorhexidinsprit 5 mg/ml för desinfektion. Trevägskranar och injektionsventiler desinfekteras alltid innan injektionen ges. Kassera alltid använd propp.

Inläggning av perifer venkateter, PVK

 • Desinfektera vårdtagarens hud flödigt med klorhexidinsprit 5 mg/ml och gnid in under minst 5 sekunder. Låt lufttorka.
 • Täck insticksstället med förband som gör det möjligt att inspektera och som utgör en bakterie/virusbarriär.

Skötsel av perifer venkateter, PVK

Den vanligaste komplikationen vid PVK är inflammation i kärlväggen, tromboflebit, som uppkommer genom en mekanisk och/eller kemisk retning av kärlet.Tromboflebiter kan i sin tur utgöra ett fokus för en bakteriell infektion.

 • Inspektera insticksstället dagligen för att upptäcka eventuella tecken på infektion/inflammation.
 • Använd förband som gör det möjligt att inspektera insticksstället. Rör inte förbandet i onödan.
 • Utför så få manipulationer som möjligt. En perifer venkateter skall ligga inne så kort tid som möjligt, högst 3 dygn. Därefter ökar risken för bakteriell infektion. Byt trevägsskranar och injektionsventiler i samband med byte av venkateter.
 • Vid kontinuerlig infusion med klara vätskor byts aggregatet vart 3:e dygn.
 • Byt infusionsaggregat efter avslutad infusion när infusionen inte pågår kontinuerligt över dygnet.
 • Byt alltid infusionsaggregat efter avslutad infusion av blodprodukter och fettemulsion.

Skötsel av central venkateter, CVK

 • Inspektera insticksstället dagligen för att upptäcka eventuella tecken på infektion/inflammation.
 • Använd förband som gör det möjligt att inspektera insticksstället. Rör inte förbandet i onödan.
 • Utför så få manipulationer som möjligt.
 • Byt trevägskran/ar och injektionsmembran vart 3:e dygn.
 • Byt infusionsaggregat vart 3:e dygn vid kontinuerlig infusion av klara vätskor.
 • Byt infusionsaggregat efter avslutad infusion när infusionen inte pågår kontinuerligt över dygnet.
 • Byt alltid infusionsaggregat efter avslutad infusion av blodprodukter och fettemulsion.

Förbandsbyte

 • Byt förband runt insticksstället vart 6:e dygn eller vid behov.
 • Gör rent och desinfektera huden runt insticksstället samt en bit upp på katetern med DesCutan/Hibiscrub under cirka ½ minut (denna tid behövs för att bygga på det antibakteriella långtidsskyddet).
 • Torka av överskottet med ren kompress eller mjukt papper.
 • Täck insticksstället med förband som gör det möjligt att inspektera och som utgör en bakterie-/virusbarriär.

För mer detaljerad information om CVK och PVK se även Vårdhandboken samt anvisningar från den vårdenhet som ansvarar för vårdtagarens medicinska behandling.

Skötsel av subkutan venport (t ex Port a Cath)

En subkutan venport ordineras till vårdtagare som under längre tid behöver "dropp" och inte har ytliga vener som kan användas. Venporten är försedd med en venportskanyl och en trevägskran med slang.

Venportsystemet får inte vara vilande utan att vara fyllt med Heparin. Detta skall ordineras av behandlande läkare.

 • Inspektera insticksstället varje dag.
 • Systemet får inte användas vid tecken på infektion i eller runt dosan.
 • Venportskanylen byts vart 5: e dygn eller enligt ordination. Huden desinfekteras noggrant med Klorhexidinsprit 5 mg/ml. Låt lufttorka.
 • Byt förband vid behov.
 • Följ lokala anvisningar för byte av trevägskran.

Vårdhandboken


Senast uppdaterad: 2018-07-02 15:31