Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

9. Skötsel av luftvägar

Vid skötsel av luftvägar tillämpas alltid basala hygienrutiner. Använd visir alternativt skyddsglasögon och munskydd vid behov.

Rensugning av luftvägar

 • Sugkatetern är alltid engångs.
 • Samma sugkateter får inte användas vid sugning i övre och nedre luftvägarna.
 • Efter avslutad sugning, samla ihop sugkatetern i handen, vräng handsken över och släng den. Sug igenom sugslangen med kranvatten.
 • Sugflaskan rengörs vid tömning. Finns tillgång till disk- eller spoldesinfektor desinfekteras flaskan i samband med rengöring. I hemmet handdiskas sugflaskan. Använd separat diskborste. Om möjligt körs sugflaskan i diskmaskin, alternativt kan engångssugpåse användas.
 • Sugflaska skall alltid rengöras och desinfekteras före användning till ny vårdtagare.
 • Sugslang byts enligt tillverkarens rekommendation. Den gamla slangen kasseras.

Vid syrgasbehandling skall följande beaktas

 • Vid ihopkoppling och andra manipulationer finns det risk att förorena vatten och befuktningssystem.
 • Befuktning av syrgas görs enligt ordination, till detta får inte kranvatten användas. Sterilt vatten som används för befuktning skall bytas varje dygn. Det finns även engångsflaskor fyllda med sterilt vatten.
 • Fuktflaskan rengörs och desinfekteras dagligen, förvaras torrt när den inte används.
 • Metalldelar torkas av med alkoholbaserat desinfektionsmedel.
 • Mask eller grimma byts vid behov.
 • När oxygenkoncentrator används behöver inte befuktning ske

Utrustning för inhalationsbehandling och understödjande av lungfunktion

Följ givna instruktioner från den som har ordinerat behandlingen och tillverkarens anvisningar. Kontakta hygiensjuksköterskan för ytterligare råd om rengöring och desinfektion av andningsvårdsutrustning.

Vårdhandboken, syrgasbehandling - översikt


Senast uppdaterad: 2018-07-02 15:30