4. Olika grader av renhet

Olika behandlingar och ingrepp kräver olika grader av mikrobiell renhet hos det material eller den utrustning som behövs för arbetsuppgiften. Detta med hänsyn till den eventuella infektionsrisk som kan uppstå vid ingreppet/behandlingen. De olika tekniska hjälpmedel som är nödvändiga för diagnos, behandling, vård och rehabilitering benämns gemensamt medicintekniska produkter.

Medicintekniska produkter med specificerad mikrobiell renhet - Vårdhandboken

 


Senast uppdaterad: 2018-07-02 15:33