Kontakt för Frölunda Specialistsjukhus

Frölunda Specialistsjukhus

Hygiensjuksköterskor

Kerstin Möller 031-342 4889, 073-6889 331

Marlene van Doesburg, hygiensjuksköterska,  031-342 4682, 070-0823 477

Hygienläkare

Martina Sansone  031-342 49 95, 070-020 62 39

Verksamhetsområdena Anestesi Operation IVA

Marlene van Doesburg, hygiensjuksköterska,  031-342 4682, 070-0823 477

Jessica Ikonen, hygiensjuksköterska, 031-342 4493, 070-0824 408

Ingemar Qvarfordt, hygienläkare, 031-342 4915,  073-6152 595

 


Senast uppdaterad: 2018-06-25 11:21