Kontakt för Habilitering och Hälsa VGR

Hygiensjuksköterska

Berith Carlsson, 031-342 4264,  0700-903684

Vid akuta ärenden då ovanstående inte är anträffbar:
Vårdhygiens akutlinje på vardagar tel 031-342 6100, kl 8:30-12 och kl 13-16


Vårdhygien SU vänder sig till enheter inom Habilitering och Hälsa i Västra Götalandsregionen

 


Senast uppdaterad: 2018-09-21 15:23