Kontakt för Område 1

Verksamheter inom Område 1

Berith Carlsson, hygiensjuksköterska, 031-342 4264,  070-090 3684

Carin Gebäck, hygienläkare tjänstledig, 031-342 4994, 070-0463 236

Verksamhetsområde Anestesi Operation IVA

Jessica Ikonen, hygiensjuksköterska, 031-342 4493, 070-0824408

Marlene van Doesburg, hygiensjuksköterska,  031-342 4682, 070-0823 477

Ingemar Qvarfordt, hygienläkare, 031-342 4915,  073-6152 595