Kontakt för Område 1

Verksamheter inom Område 1

Berith Carlsson, hygiensjuksköterska, 031-342 4264,  0700-903684

Nina Lundgren, hygiensjuksköterska, 031- 342 4984, 0722-049402

Carin Gebäck, hygienläkare, 031-342 4994, 0700-463236

Verksamhetsområde Anestesi Operation BIVA

Jessica Ikonen, hygiensjuksköterska, 031-342 4493, 0700-824408

Marlene van Doesburg, hygiensjuksköterska,  031-342 4682, 0700-823477

Ingemar Qvarfordt, hygienläkare, 031-342 4915,  0736-152595

 


Senast uppdaterad: 2018-09-21 15:29