Kontakt för Område 2

Verksamheter inom område 2

Hygiensjuksköterska

Nina Lundgren  031-342 4984, 072-2049402 

Hygienläkare

Martina Sansone 031 - 342 49 95, 070-020 62 39

 

Verksamhetsområde Anestesi Operation IVA

Marlene van Doesburg, hygiensjuksköterska,  031 - 342 4682, 070 - 0823 477

Jessica Ikonen, hygiensjuksköterska, 031-342 4493, 070-0824408

Ingemar Qvarfordt, hygienläkare, 031 - 342 4915,  073 - 6152 595