Kontakt för Område 2

Verksamheter inom område 2

Hygiensjuksköterska

Nina Lundgren  031-342 4984, 0722-049402

Valentina Stevanovska Berg 031-342 4726 

Hygienläkare

Sofia Myhrman 031-342 4630, 0725-44 71 05

 

Verksamhetsområde Anestesi Operation IVA

Marlene van Doesburg, hygiensjuksköterska,  031 - 342 4682, 070 - 0823 477

Jessica Ikonen, hygiensjuksköterska, 031-342 4493, 070-0824408

Ingemar Qvarfordt, hygienläkare, 031 - 342 4915,  073 - 6152 595

 

 

 

 

 


Senast uppdaterad: 2018-09-21 15:05