Kontakt för Regionservice

Verksamhet Städservice, Sjukhuskök och Livsmedelshantering, Transport och Vaktmästeri

Hygiensjuksköterskor

Kerstin Möller 031-342 4889, 073-6889 331

Anette Kullgren 031-342 4996,  073-6889 362