Kontakt för Regionservice

Verksamhet Städservice, Sjukhuskök och Livsmedelshantering, Transport och Vaktmästeri

Hygiensjuksköterskor

Kerstin Möller 031-342 4889, 073-6889 331

Hygienläkare

Carin Gebäck 031-342 4994, 0700-463236

 

 


Senast uppdaterad: 2018-09-21 15:21