Kontakt för Västfastigheter

Kontaktteam inom Vårdhygien för Västfastigheter. - Vänd dig i första hand till kontaktteam för respektive område/sjukhus. Alternativt kontakta hygienläkare nedan.

Hygienläkare 
Ingemar Qvarfordt, hygienläkare, 031-342 4915,  073-6152 595

 


Senast uppdaterad: 2018-05-03 13:34