ESBLCARBA

ESBLCARBA-rutiner

Tarmbakterier med ESBLCARBA, patient med nyupptäckt bärarskap 

Tarmbakterier med ESBLCARBA, patient med känt bärarskap 

Lathund Vårdhygien - smittspårningsodling multiresistenta bakterier (MRB) 

Informationsbrev vid smittspårning ESBLCARBA

Informationsbrev till mottagande enhet

Information till patient 

Information till patienter

 Smittskyddsblad läkarinformation - Smittskydd Västra Götaland

 


Senast uppdaterad: 2018-10-12 11:55