ESBL CARBA

Den 15 mars 2012 införde Socialstyrelsen klinisk anmälnings- och smittspårningsplikt vid fynd av tarmbakterier med resistensmekanismen ESBLCARBA. Dessa bakterier sprids snabbt över världen och är svåra eller omöjliga att behandla med antibiotika

ESBLCARBA - rutiner

Tarmbakterier med ESBLCARBA, patient med nyupptäckt bärarskap 

Tarmbakterier med ESBLCARBA, patient med känt bärarskap

Informationsbrev till mottagande enhet

Information till patient 

Karbapenemresistent Acinetobacter, vård av patient

Gemensamma rutiner för multiresistenta bakterier (MRSA, VRE, ESBLCARBA)

Länk till sidan MRB - screenodlingsrutiner

Information till patienter

Smittskyddsblad patientinformation - Smittskydd Västra Götaland 

Till sidan patientinformation

Information till vårdpersonal

Sjukdomsinformation om bakterier med ESBL CARBA - Folkhälsomyndigheten   

Smittskyddsblad läkarinformation - Smittskydd Västra Götaland