ESBL

ESBL - bakterier som bildar Extended-Spectrum-Beta-Lactamase

ESBL-rutin

Tarmbakterier med ESBL, vård av patient 

Information till patienter

Information om ESBL till patienter och närstående - Smittskydd Västra Götaland

Smittskyddsblad - patientinformation Smittskydd Västra Götaland 

Till sidan informationsmaterial 

Information till vårdpersonal

 Smittskyddsblad - läkarinformation Smittskydd Västra Götaland

 


Senast uppdaterad: 2018-10-12 11:58