MRB - gemensamma screenodlingsrutiner

Gemensamma rutiner för multiresistenta bakterier (MRSA, VRE, ESBLCARBA)

Multiresistenta bakterier (MRB) - screenodling av patient 

Multiresistenta bakterier (MRB) - patient med förväntad kort vårdtid där screenodling saknas 

Lathund – screenodling multiresistenta bakterier (MRB)

Lathund – smittspårningsodling multiresistenta bakterier (MRB)

Lathund – kontrollodling multiresistenta bakterier (MRB)  

Till sidan informationsmaterial - Därför odlas du...

 

 


Senast uppdaterad: 2018-07-10 10:20