MRSA

MRSA  (meticillinresistenta Staphylococcus aureus)

MRSA-rutiner

MRSA - patient med nyupptäckt bärarskap

MRSA - patient med känt bärarskap

MRSA - screenodling av personal och studerande

Informationsbrev vid smittspårning MRSA 

Information till provtagande enhet vid kontrollodling för MRSA i samband med smittspårning

Information till mottagande enhet

Information till patient

Information till patienter

Informationsfolder om MRSA till patient och närstående

Smittskyddsblad patientinformation - Smittskydd Västra Götaland 

Till sidan informationsmaterial  

Information till vårdpersonal

Smittskyddsblad läkarinformation - Smittskydd Västra Götaland