Multiresistenta bakterier (MRB) - screening

Screenodling av patient - multiresistenta bakterier (MRB)

Sjukhusvård

Multiresistenta bakterier (MRB), screenodling av patient

Multiresistenta bakterier (MRB), patient med förväntad kort vårdtid där screenodling saknas  

Lathund - screenodling multiresistenta bakterier (MRB)

Mödrahälsovård

Screening av gravida för MRB (multiresistenta bakterier)

Kommunal hälso- och sjukvård, omsorg och primärvård

Handlingsprogram för multiresistenta bakterier (MRB) inom kommunal hälso- och sjukvård, omsorg och primärvård i Västra Götaland  

Information till patienter

Till sidan informationsmaterial - Därför odlas du...

Screenodling av personal/studerande - MRSA

MRSA , screenodling av personal och studerande 

Lathund - screenodling multiresistenta bakterier (MRB)

Mer information

Provtagningsanvisningar Klinisk mikrobiologi

Kontaktuppgifter Klinisk mikrobiologi

Till sidan informationsmaterial Vårdhygien

Svensk region/sjukhus med MRB-problematik

Kungälvs sjukhus - vancomycinresistenta enterokocker (VRE)

Patienter som vårdats inneligande på Kungälvs sjukhus mellan 1 maj och 30 september 2018 ska screenodlas avseende VRE vid inskrivning till slutenvård.

Du finner mer information under "Aktuellt" på Vårdhygien SU:s hemsida

För närvarande finns ingen svensk riskregion för MRSA, ESBLCARBA-bildande tarmbakterier eller andra multiresistenta bakterier.


Senast uppdaterad: 2018-10-12 14:19