VRE

VRE - vancomycinresistenta enterokocker

VRE-rutiner

 VRE - patient med nyupptäckt bärarskap

Information till mottagande enhet 

Information till patient

Information till patienter

Informationsfolder VRE till patienter (för utskrift) 

Smittskyddsblad - patientinformation VRE (Smittskydd VGR)

Till sidan informationsmaterial 

Information till vårdpersonal

Smittskyddsblad läkarinformation - Smittskydd Västra Götaland

 

 


Senast uppdaterad: 2018-10-12 10:58