VRE

VRE - vancomycinresistenta enterokocker

VRE-rutiner

 VRE - patient med nyupptäckt bärarskap

Information till mottagande enhet 

Information till patient

Information till patienter

Informationsfolder VRE till patienter (för utskrift) 

Smittskyddsblad - patientinformation VRE (Smittskydd VGR)

Till sidan informationsmaterial 

Information till vårdpersonal

Vården kan minimera spridning av VRE