Utbildnings- och informationsmöten

För chefer

Presentation och genomgång av verktyg för egenkontroll i vårdhygienisk standard.
Datum publiceras senare.

För medarbetare

190403  - Grundkurs vårdhygien för personal inom primärvårds- och öppenvårdsmottagningar (anmälan dock ej möjlig än).


Senast uppdaterad: 2018-11-28 14:32