Rutiner för primärvård VGR

Här kommer successivt publiceras regiongemensamma rutiner anpassade för primärvårdsverksamheter samt länkar till relevanta metodanvisningar i Vårdhandboken. För verksamheter i Göteborg och södra Bohuslän finns ytterligare riktlinjer och rutiner.

Regiongemensamma rutiner för primärvården

Basala hygienrutiner och klädregler

Rengöring och desinfektion av leksaker som tillhör verksamheten

Städning och rengöring i öppenvård

Ren och steril rutin utanför operationsenheter (Vårdhandboken) 

Vårdhandboken

Handlingsprogram för multiresistenta bakterier (MRB) inom kommunal hälso- och sjukvård, omsorg och primärvård i Västra Götaland

Regional rekommendation - Utbrott av skabb på särskilt boende (äldre- och gruppboende)

Lathund för vårdhygieniska principer vid nyetablering och ombyggnation av verksamhet inom VG primärvård

Lokaler och utrustning 

Ytterligare riktlinjer och rutiner

Riktlinjer och rutiner Vårdhygien


Senast uppdaterad: 2018-07-20 10:57