Utbildningsmaterial och verktyg för god hygienisk standard

På denna sida finns verktyg/material som kan användas av linjechefer och medarbetare i verksamheternas vårdhygieniska förbättringsarbete.

Vårdhygiens roll är att hjälpa och stödja verksamheterna i arbetet för att förebygga uppkomst och spridning av vårdrelaterade infektioner. Vi prioriterar övergripande strategier för att stödja chefer på olika nivåer.

Checklista för utrustning (basala hygienrutiner, luftburen smitta och epidemiberedskap)

Filmer och diskussionsfrågor  

Hygienkörkort och utbildning

Ledningsverktyg för kvalitetssäkring 

 


Senast uppdaterad: 2018-11-27 13:33