Utbildning läkare

Curriculum är utarbetat i samarbete mellan Vårdhygien SU, Smittskydd Västra Götaland och ST-kansliet på SU.

Curriculum a3 SU