Utbrott SU

Vårdhygien har utarbetat en ny riktlinje som stöd vid utbrott av smittsam sjukdom på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Riktlinjen tydliggör lednings- och samverkansformer vid utbrott och kompletterar sjukhusets beredskapsplan.

Riktlinje - Utbrott av smittsam sjukdom inom SU 


Senast uppdaterad: 2018-04-19 14:01