Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Avslutat VRE-utbrott på Kungälvs sjukhus

Utbrottet på Kungälvs sjukhus av VRE (vancomycinresistenta enterokocker) bedöms nu vara avslutat. Inga nya fall har påvisats sedan början av november månad 2018. Chefläkare på Kungälvs sjukhus, Vårdhygien SU och Smittskydd VGR har i samråd beslutat att avsluta tidigare rekommendation gällande inskrivningsodlingar för patienter som vårdats inneliggande på Kungälvs Sjukhus mellan 1 maj och 30 september 2018.

VRE är en bakterie som är välkänd för att spridas i sjukhusmiljö, med flera utbrott i Sverige på senare år. Vi vill därför påtala vikten av följsamhet till grundläggande vårdhygien. Eftersom VRE är en bakterie som överlever länge i miljön är det, som alltid, viktigt att följa befintliga riktlinjer och rutiner kring städning och rengöring.

Grundläggande vårdhygieniska principer

Verksamhetens ansvar för städning och rengöring


Senast uppdaterad: 2019-01-14 16:24