Hög luftfuktighet

Publicerad 2018-07-26 - Med anledning av de höga sommartemperaturerna får vårdhygienenheter i landet frågor om hög luftfuktighet.

Ju varmare luften är desto mer vatten kan den innehålla. När den sedan kyls till en temperatur som är möjlig att bedriva verksamhet i, stiger den relativa fuktigheten till en nivå där kondens kan bildas på ytor och föremål t ex riskerar förvaringen i sterilförråd att påverkas.

Kom ihåg att visuellt inspektera förpackningarna innan användning! För operationsenheter och sterilteknisk enhet rekommenderas kontinuerlig eller regelbunden mätning/övervakning av luftfuktighet där sterila förpackningar förvaras. Mer information finns att läsa på:

SFVH:s hemsida

 


Senast uppdaterad: 2018-07-26 13:56