Råd i influensatider

Influensaaktiviteten ökade veckorna innan jul- och nyårshelgerna, och förväntas nå sin kulmen under februari enligt Folkhälsomyndigheten, som fortsatt uppmanar att vaccinera riskgrupper.

Följ länken för att läsa mer om rutiner vid influensa, Samlingssida influensa. Vid inläggning av patient med influensasymptom ta om möjligt snabbtest för influensa.

Läkemedelsverket rekommenderar att patienter på sjukhus som sannolikt blivit utsatta för influensasmitta bör erbjudas antiviral profylax (ex. Tamiflu).


Senast uppdaterad: 2019-01-08 15:25