Utbrott av vancomycinresistenta enterokocker (VRE)

I samband med smittspårning har spridning av VRE upptäckts på Kungälv sjukhus. Spridningen har sannolikt inträffat under sommarperioden och berör i flera fall patienter med långa vårdtider. Chefläkare på Kungälvs sjukhus, Vårdhygien SU och Smittskydd VGR har därför i samråd beslutat om följande rekommendationer:

  • Inskrivningsodling i samband med slutenvård av patienter som vårdats inneliggande på Kungälvs Sjukhus mellan 1 maj och 30 september 2018
  • Gällande provtagning; följ Lathund smittspårningsodling avseende VRE.
  • Gällande vård av patient; bedöm riskfaktorer för smittspridning och följ befintliga riktlinjer och rutiner

Om du har frågor vänd dig i första hand till respektive kontaktteam alternativt Vårdhygiens akutlinje.


Senast uppdaterad: 2018-10-09 15:30