Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Planerar du att besöka Sahlgrenska Universitetssjukhuset?

Om du har en avtalad tid och har symtom på luftvägsinfektion eller feber kontakta snarast avdelningen/mottagningen direkt eller via växel på 031-342 10 00. 

För närstående råder besöksrestriktioner på hela sjukhuset samt vårdavdelningar endast med undantag för vårdnadshavare och ledsagare. Detta förutsatt att medföljaren inte har luftvägssymtom eller feber.

Information till dig som ska besöka sjukhuset eller någon av sjukhusets lokaler

 

Utbrott av vancomycinresistenta enterokocker (VRE) (Uppdaterad)

I samband med smittspårning har spridning av VRE upptäckts på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Östra sjukhuset, kirurgkliniken och IVA avd 343.

I samband med smittspårning har spridning av VRE upptäckts på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Östra sjukhuset, kirurgkliniken och IVA avd 343. Det finns i nuläget cirka 15 patienter bekräftade med samma stam, där det också finns ett tydligt samband avseende vårdtider/vårdrum. En rad åtgärder är vidtagna för bryta smittvägar och identifiera eventuellt ytterligare patienter. I nuläget odlas patienter inför utskrivning från berörd enhet på kirurgkliniken. Mottagande enhet rekommenderas ta ny odling efter tre dagar.

Spridningen har sannolikt inträffat under perioden mars - maj, där några av patienterna har långa vårdtider. Verksamhetschefer på berörda enheter, Chefläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Vårdhygien SU har därför i samråd beslutat om följande rekommendationer:

  • Inskrivningsodling i samband med slutenvård av patienter som vårdats inneliggande på kirurgkliniken eller IVA 343, Östra sjukhuset mellan 1 mars och 30 juni 2021
  • Gällande provtagning; följ Lathund smittspårningsodling avseende VRE
  • Gällande vård av patient; bedöm riskfaktorer för smittspridning och följ befintliga riktlinjer och rutiner

Vid vårdhygieniska frågor vänd dig i första hand till respektive kontaktteam på Vårdhygien alternativt Vårdhygiens akutlinje.


Senast uppdaterad: 2021-07-15 08:04