Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vårdhygieniska råd vid värmebölja

Verksamheten bör ha en plan för värmeförebyggande åtgärder inför sommarsäsong. Stöd för upprättande av plan finns på Folkhälsomyndighetens sida om Beredskap vid värmebölja

I första hand används etablerade metoder för att minska temperaturen. Håll fönster stängda och solskydd nerfällda. Kontakta fastighetsförvaltare för råd om möjliga åtgärder och översyn av ventilationen centralt.

Fastighetsförvaltare ska kontaktas för bedömning om AC/luftkylare kan vara ett alternativ utifrån de lokalmässiga förutsättningarna. Vårdhygien kan därefter ge råd utifrån vårdhygieniska aspekter. Användning av system med befuktning av kyld luft avråds. Rengöring och underhåll av systemet är av största vikt.

Användning av portabel fläkt i sjukhusmiljö bör alltid föregås av en medicinsk riskvärdering för enskild patient där nyttan vägs mot risk för spridning av mikroorganismer. För användning i rum med specialventilation kontaktas först fastighetsförvaltare för bedömning.

Fläktanvändning avråds:

 • i lokal med höga renhetskrav
  (Exempelvis operationssal, dialysenhet, intensivvård, hematologiavdelning, transplantationsavdelning, neonatalavdelning, där sterila produkter eller endoskopiutrustning förvaras)
 • hos patient med icke omlagda eller utbredda hudskador
 • hos immunnedsatt patient
  (Risk för infektion med Aspergillus)
 • på flerbäddsrum
 • i gemensamma utrymmen där flera personer vistas samtidigt.

Allmänna råd vid fläktanvändning

 • Minimera risk att luftflödet blåser från en individ till en annan. Stäng av vid behov när vårdmoment eller städning utförs på rummet.
 • Beakta risk för ökat stänkavstånd.
 • Fläkten placeras i sängnivå eller högre, vänd mot patienten. Rikta luftflödet mot taket.
 • Stäng alltid av inför vårdmoment med ökade renhetskrav.
  (Exempelvis såromläggning, katetersättning, CVK-omläggning, PVK-sättning samt uppackning av rena och sterila material)
 • Fläkt utan rotorblad ska inte användas.
 • Rengör fläkten regelbundet och enligt tillverkarens rekommendationer. Desinfektion av fläkt som använts på patientrum görs vid behov med ytdesinfektionsmedel innehållande tensid.
 • Rengör patientnära och horisontella ytor och desinfektera tagytor efter användning.

Råd under pandemi med covid-19

 • Vid pågående fläktanvändning på rum där patient med misstänkt eller bekräftad covid-19 infektion vårdas används skyddsutrustning enligt regional rutin för covid-19 vid vistelse på rummet oavsett avstånd till patienten.

Senast uppdaterad: 2020-06-26 11:54