Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Lungfunktion och arbetsförmåga efter covid-19

Arbets –och miljömedicin, en integrerad verksamhet vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs universitet, rekryterar nu deltagare till en studie som tittar närmare på lungfunktion och arbetsförmåga efter covid-19.

Arbets –och miljömedicin rekryterar nu deltagare till en studie som syftar till att personer som drabbats av covid-19 ska ges de bästa möjliga förutsättningarna för ett fortsatt hälsosamt arbetsliv.

Om studien

Arbets –och miljömedicin bedrivs verksamhet som syftar till att främja god och hållbar hälsa i arbetslivet, bland annat med specialisering på att studera hur lungans små luftvägar (de som är mindre än 2 millimeter i diameter) påverkas av så kallade luftvägsirritanter, så som damm, gaser och rök som man kan utsättas för i sitt arbete.

Covid-19 har visat sig påverka de små luftvägarna, och speciellt det skyddande vätskeskiktet som täcker luftvägarna.  I dagsläget är det oklart om personer som haft covid-19 därför är extra känsliga för exponering för luftvägsirritanter. Många drabbade upplever dessutom kvarvarande trötthet och muskelsvaghet efter genomgången covid-19 sjukdom, som påverkar arbetsförmågan.

Vi vill undersöka personer som har haft covid-19 och i samband med sjukdom eller i efterförloppet upplevt andningspåverkan och/eller hosta. Vidare vill vi också undersöka personer som inte har haft covid-19, dessa personer kommer utgöra en viktig kontrollgrupp.

Hur går studien till?

Deltagande i studien innebär två besök som båda tar ungefär två timmar, där man mäter biomarkörer (partiklar) i små luftvägar, lungfunktion, andningsmuskelstyrka samt värderar arbetsförmågan.

I studien ingår också ett läkarbesök där man får möjlighet att diskutera sina individuella resultat (gäller ej personer i kontrollgruppen). Om man i sitt arbete utsätts för luftvägsirritanter, får man dessutom samtala med en yrkeshygieniker för att diskutera exponeringen. Vi kommer också fråga om du vill vara med på en intervju där vi ställer frågor om vad du tycker underlättar respektive hindrar återgång till arbete. Ett år efter det första besöket upprepas båda besöken för att kunna studera eventuella förändringar över tid. Som tack för ditt deltagande får du Trisslotter.

Du kan vara en lämplig deltagare om du:

  • är 18-63 år och arbetar minst 25 procent
  • testats positivt för covid-19
  • inte testats positivt för covid-19 och inte har någon känd lungsjukdom (kontrollgrupp)

Studien har fått godkännande av Etikprövningsmyndigheten. 

Om du är intresserad av att medverka eller har frågor om studien är du välkommen att kontakta oss! 


Forskningskoordinator: 

Christina Ahlstrand
070 912 20 34
christina.ahlstrand@amm.gu.se 

Studieansvarig: 

Anna-Carin Olin, professor/överläkare                                             
anna-carin.olin@amm.gu.se 

 

 


Senast uppdaterad: 2022-01-28 15:55